Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση του Ν. 4640/2019 αποτελεί μια εξαιρετικά χρήσιμη διαρθρωμένη διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιωτών, που επιτρέπει στα μέρη να προσέλθουν εκουσίως και να λύσουν τις διαφορές τους εκτός δικαστικού συστήματος, καταλήγοντας σε μία συμφέρουσα και για τους δύο συμφωνία, με τη βοήθεια ενός ανεξάρτητου τρίτου, αμερόληπτου και ουδέτερου προσώπου, του Διαμεσολαβητή.

Η διαμεσολάβηση είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επίλυσης διαφορών με αρκετά πλεονεκτήματα :

  1. Ταχύτητα και Εξοικονόμηση χρόνου, καθώς μπορούμε σε σύντομο χρόνο να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα
  2. Μικρό οικονομικό κόστος, καθώς αποφεύγονται οι πολυδάπανοι δικαστικοί αγώνες
  3. Ιδιωτική αυτονομία, καθώς κάθε μέρος μπορεί να προσέλθει και να αποχωρήσει από τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή
  4. Εμπιστευτικότητα και Εχεμύθεια, καθώς σε αντίθεση με τις δικαστικές αρένες δεν δημοσιοποιείται κανένα στοιχείο της υπόθεσης, διαφυλάσσεται το απόρρητο
  5. Εκτελεστότητα συμφωνίας, καθώς το πρακτικό που υπογράφεται ενέχει θέση δικαστικής αποφάσεως
  6. Αναστολή παραγραφής, αποσβεστικών και δικονομικών προθεσμιών.

Εφαρμογές της διαμεσολάβησης

Αστική / Εμπορική
Τραπεζική
Οικογενειακή
Κτηματολογική
Σχολική
Κοινωνική (Community)
Ιατρική και Βιοηθική
Για ηλικιωμένους (Ederly)
Στον εργασιακό χώρο (Workplace)

Ο Σταύρος Κων. Φιλοξενίδης είναι Δικηγόρος LLM και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε αστικές, εμπορικές και οικογενειακές υποθέσεις.

Είναι Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (Δ.Σ.Π) καθώς και μέλος του Γενικού Μητρώου Διαμεσολαβητών της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (https://www.diamesolavisi.gov.gr/)

Σπούδασε και αποφοίτησε από το Νομικό Τμήμα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σπούδασε και αποφοίτησε από το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο».

Εκπαιδεύτηκε στο Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιώς (ΚΕ.ΔΙ.Π) – Piraeus Mediation Centre στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης στη Διαμεσολάβηση (https://kedip.gr/).

Έχει παρακολουθήσει εισηγήσεις από ειδικούς στον τομέα τους επιστήμονες, για την ενδοοικογενειακή βία και την ψυχολογία των συγκρούσεων στην οικογένεια (διάσταση & διαζύγιο) στο πλαίσιο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οικογενειακή διαμεσολάβηση.

Από το 2021 μέχρι και σήμερα έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο αριθμό επιτυχών διαμεσολαβήσεων πάντοτε με γνώμονα τη διατήρηση και εξέλιξη των σχέσεων διαρκείας (όπως οι οικογενειακές σχέσεις, οι ενδοεταιρικές σχέσεις, οι σχέσεις εργοδότη και εργαζόμενου, οι σχέσεις γειτονίας κλπ), τη διαφύλαξη της ψυχολογίας των εμπλεκομένων μερών και κατά συνέπεια την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική συνοχή.