Άρθρα

“Πέρασε” τον σκόπελο του Συμβουλίου της Επικράτειας η καθιέρωση των πληρωμών με κάρτα (POS) για αρκετά επαγγέλματα. Συγκεκριμένα, καθιερώνονται πληρωμές με κάρτα (POS) για τους δικηγόρους, γιατρούς, βιοτέχνες, εμπόρους και ελευθέρους επαγγελματίες. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι είναι συνταγματικό και νόμιμο το εν λόγω μέτρο. Με σειρά αποφάσεών του, το Συμβούλιο της ( 2457-2462/2018) […]

Read More