Εμπορικό Δίκαιο

Οι επιχειρήσεις είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας

Πρέπει λοιπόν να τις στηρίξουμε.

Το δίκαιο των επιχειρήσεων και το εμπορικό δίκαιο είναι δύο τομείς της νομικής πρακτικής που έχουν πολλές αλληλεπικαλυπτόμενες πτυχές. Επικεντρωνόμαστε, μεταξύ άλλων, στη σύσταση μιας εταιρείας, στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της, στις εμπορικές μισθώσεις, στις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συντάσσοντας τα θεμελιώδη έγγραφα, ασχολούμενοι με την γραφειοκρατική διαδικασία και παρέχοντας τεχνογνωσία για τον καλύτερο τρόπο εκτέλεσης συμφωνιών.

Συνεχώς συμβουλεύουμε και συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την ανάπτυξη και εφαρμογή επιχειρηματικών στρατηγικών και εγγράφων. Είτε οι πελάτες μας σχηματίζουν απλώς τις επιχειρησιακές οντότητές τους είτε συμμετέχουν σε πολύπλοκες εταιρικές συναλλαγές, έχουμε την τεχνογνωσία να τους καθοδηγούμε και να τους συμβουλεύουμε με αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο τρόπο.

Γνωρίζουμε επίσης έντονα ότι κάθε πελάτης είναι διαφορετικός και απαιτεί ατομική προσοχή, καθώς πιστεύουμε ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών δεν είναι βιομηχανία, ούτε μπορεί να είναι βιομηχανοποιημένη.