Αστικό Δίκαιο

Μπορούμε να σας καλύψουμε σε κάθε θέμα αστικού δικαίου που σας έχει προκύψει.

Εάν αντιμετωπίζετε μια αμφισβητούμενη υπόθεση διαζυγίου ή επιμέλειας, υπάρχει μια καλή πιθανότητα να ανησυχείτε και να χρειάζεστε την σωστή νομική συμβουλή.

Εάν αντιμετωπίζετε μια κακόπιστη παραβίαση σύμβασης ή θέλετε να ξεκινήσετε μια σύμπραξη/κοινοπραξία ή ίσως απλά οφείλετε, μπορείτε να εμπιστευθείτε τα προβλήματά σας στο δικηγορικό γραφείο μας. Θα ελέγξουμε διεξοδικά όλα τα στοιχεία που θα μας προσκομίσετε και θα χειριστούμε τα προβλήματά σας.

Το γραφείο μας αντιμετωπίζει με ομαδική προσπάθεια κάθε δύσκολο θέμα που αντιμετωπίζουμε και κάθε μέλος μας φέρνει μοναδικά πλεονεκτήματα για την περίπτωσή σας. Κάθε μέλος της ομάδας βοηθά με διαφορετικές πτυχές του χειρισμού της νομικής σας υπόθεσης, η οποία αυξάνει την αποτελεσματικότητα και διατηρεί το κόστος χαμηλά.

Η προσφυγή ενώπιον της Δικαιοσύνης δεν είναι το κατάλληλο μέτρο για κάθε περίπτωση, αλλά εφόσον η κατάστασή σας απαιτεί μια επιθετική στρατηγική επίλυσης διαφορών, θα είμαστε παρόντες και στο πλευρό σας.

Επιλύουμε άμεσα προβλήματα σας και επίσης μπορούμε να σας εκπροσωπήσουμε σε Υπηρεσίες που χρειάζεται (Ληξιαρχείο, Δήμος, Κτηματολόγιο κτλ).